Adatkezelési tájékoztató
warranty

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a számlázáshoz, a kapcsolattartáshoz, a minőségi kifogások kezeléséhez és az egyéb későbbiekben részletesen kifejtett esetekhez az Ön személyes adatait tároljuk és kezeljük. Azért, hogy Ön átláthassa ezeket az adatkezeléseket összeállítottuk ezt a tájékoztatót, amiben részletesen felsoroljuk mit és miért teszünk. Kérjük ha bármilyen további kérdése merülne fel, vagy élni szeretne az Általános Adatvédelmi Rendeletben (12-23-ig cikkely) foglalt jogaival (megismerés, változtatás, törlés, stb.) forduljon a bizalommal a kijelölt kollégánkhoz!

Az adatokat a Regenyei Armory Kft. kezeli.
Székhelyünk: 9086 Töltéstava, Iskola u. 1.
Cégjegyzékszámunk: 08-09-020928, adószámunk: 24232100-2-08.
Cégünket a Győri Törvényszék Cégbírósága jegyezte be.
Telefonszámunk: +36 70 619 89 43
E-mail címünk: regenyei.armory@gmail.com

Amikor cégünknél vásárol az adatkezelés célja, a szerződés teljesítése, a számla kiállítása, a fizetés dokumentálása, és a számviteli törvényeknek való megfelelés. A következőkben felsorolt adatokat azért kezeljük, hogy a szerződéseket teljesíteni tudjuk Ezek az adatok az Ön neve, címe, azonosítószáma, és adószáma a vásárlás dátuma és időpontja, vásárolt termék vagy szolgáltatás megnevezése mennyisége, vételára, a fizetés módja az Ön telefonszáma Az adatokat a számviteli törvény előírásának megfelelő ideig tároljuk.
Ahhoz a megrendeléseket teljesíteni tudjuk az Ön alább felsorolt adatait megosztjuk:
• Belföldre történő házhoz szállítás esetén, a futár szolgáltatást végző céggel: nevét, címét, telefonszámát és szükség esetén az utánvétel összegét.
• Külföldre történő házhoz szállítás esetén a futár szolgáltatást adó céggel: nevét, címét, telefonszámát és szükség esetén a vásárolt termék vagy szolgáltatás megnevezését, mennyiségét és vételárát. Utóbbiak főként EU-n kívüli országokba való szállítás esetén szükségesek a vámkezelés miatt.
• A termékek előkészítésekor, néhány elemet (tok készítés) külső beszállítóval közreműködve készítünk el, ebben az esetben a beszállítóval megosztjuk a vásárló nevét, a vásárolt termék mennyiségét és specifikációit.
• számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel is megosztjuk
Ahhoz, hogy kapcsolatba tudjunk Önnel lépni, tájékoztatni tudjuk az esetleges változásokról és személyre szabott szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, kezeljük a nevét, e-mail címét, dátumot, időpontot, és ha Ön keresett meg minket, akkor az üzenetben megadott egyéb személyes adatait. Ez az adatkezelés a cég jogos érdeke. Az adatokat ebben az esetben, csak az Ön kérésére töröljük (amennyiben ez nem ütközik törvényi előírásba.)
Amikor Önnek valamelyik termékkel kapcsolatban minőségi kifogása van, vagy a terméket visszavesszük, ezen célok megvalósulása érdekében az adatait kezeljük. Ez ahhoz szükséges, hogy a szerződésben, garanciában vállaltakat teljesíteni tudjuk. Ebben az esetben a következő adatokat kezeljük : Az Ön neve, címe, panaszbejelentés helye, ideje, módja, panaszos által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, panasz leírása jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, jegyzőkönyvvezető neve, aláírás visszavét esetén a termék adatai. Ezeket a az adatokat, a törvényi előírásoknak megfelelően 5 évig tároljuk. Ha Ön a vásárlók könyvébe tett bejegyzést, azok másodpéldányát két évig őrizzük. Adattovábbítás ebben az esetben nem történik.
Ha a Regenyei Armory Kft. -hez álláshirdetésre jelentkezik a beérkezett pályázatokat a kiválasztási folyamat során, és azt követően az esetlegesen felmerülő hátrányos megkülönböztetés elleni bizonyítékként és/vagy további munkaerő-kiválasztási célból 3 évig kezeljük; és a megadott személyes adatokat tároljuk. Ennek célja, hogy kiválasztási folyamatban Ön részt tudjon venni. Ez a cég jogos érdeke. A következő adatokat kezeljük: az Ön neve, állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma, e-mail címe, születési helye, ideje. Az Önről készült fénykép. A kísérőlevelek önéletrajzok, pályázatok és iskolai és egyéb végzettségeket igazoló dokumentumok másolata.
GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.
Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:

Faragó Anna
telefonszáma: +36 70 619 89 43
E-mail címe: regenyei.armory@gmail.com
Levelezési címe: 9086 Töltéstava, Iskola u. 1.
Az érintett panasszal fordulhat Hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu
2297998
Regenyei Armory KFT
Hungary

Regenyei kardok HEMA rendezvényekre
vagy klub vívásra
Web design by Szente Ákos © 2014 - 2020 Regenyei Péter copyright all rights reserved.